Werbena Art - Tereny zielone i dekoracje roślinne

+48 22 877 29 26 / 27
+48 512 349 107
faks: +48 22 877 19 15

ul. Farbiarska 35
02-862 Warszawa
biuro@werbena-art.pl
www.roslinydownetrz.werbena-art.pl

 W związku z rozszerzeniem naszej działalności strona internetowa w przebudowie!!!

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000202030, NIP: 527-10-27-166, REGON: 011148079, Kapitał Zakładowy 50.000 PLN